Print this page

Styret og komiteene

c
c
Ytre Enebakk skolemusikkorps har et styre som er ansvarlig for den overordnede driften av korpset.

Vi har også tre komiteer som ordner med noter, dugnader og valg av nye representanter i styre og stell.

Informasjon om de ulike komiteene står i venstre meny.